INDSATSER

Vi følger FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og har fokus på følgende 4 områder:

1. Afskaf fattigdom, 3. Sundhed og trivsel, 4. Kvalitetsuddannelse og 15. Livet på land.

Rabens Saloner arbejder over hele verden og finder inspiration fra forskellige kulturer. Vi ønsker at give tilbage i henhold til den tredobbelte bundlinje og følger naturligvis de internationale standarder for menneskerettigheder, ligesom vi tager afstand fra dårlige arbejdsvilkår og børnearbejde.